INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ

  Individuální sezení je vždy zcela jiné. Jeho účelem je najít cestu ze začarovaných kruhů, neřešitelných situací či fyzických problémů (bolestí, neplodnosti...) či jen pro odpočinek a zharmonizování svého těla.

  Používám všechny zmíněné techniky... minikonstelace, klíč k životu = odbloky z podvědomí, Reiki, Ra-Sheebu, Imaru... i něco nepojmenovatelného.

  V průběhu sezení mívá klient různé prožitky, které jsou právě velmi cennou součástí léčby, i když není to pravidlem. Tato práce probíhá podprahově a klient odchází vždy uvolněn a s větším nadhledem. Dostává se blíže k sobě a k pravdě.

  Zjišťuje, co mu tělo říká např. svou nemocí. Či proč mu nevychází partnerské vztahy, odstraňují se negativní energie, zlepšuje komunikace, sebevědomí atd. Vše na co si vzpomenete.

Má sezení trvají cca 2 hodiny, cena je 1500,– Kč.

Cena za partnerské sezení je 1 800 Kč

Poučení o ochraně osobních údajů – Vanda Prchalová


Telefonické konzultace

Pro tuto službu jsem se rozhodla, protože se mi zdá škoda, abyste na některé věci zůstávali sami, když se nám většinou dějí stejné věci a v průběhu kurzů, sezení a konstelací přicházejí na mnohé čisté, univerzální informace, co s tím.

A také proto, že se mě často bojíte oslovit, abyste neotravovali a zůstáváte na to sami a i pro plný diář, kdy je mi zas líto, že Vás všechny neobsáhnu.

Tyto telefonické konzultace budou mít určitá pravidla:

  • měli byste znát můj způsob práce a být s ním v souladu;
  • než si domluvíme konkrétní čas telefonické konzultace, měli byste sami najít, pojmenovat a transformovat problém či se o to alespoň pokusit;
  • případně mít srovnaná fakta danné situace;
  • ale jak mě znáte, někdy žádná pravidla neplatí.

Cena: 300,- Kč za 1/2 hod.
Číslo účtu: 2536598329/0800

Reagovat také budu na SMS a e-maily, ovšem když budu mít čas. Nečekejte odpověď hned, ani ji někdy nemám a k tomu nejsem vědma. Tak prosím vaše dotazy, ať nejsou pro vědmu.

SMS a e-mail   cena: 50,- Kč